pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଜୀବନ ସାଥୀ....💕
ଜୀବନ ସାଥୀ....💕

ଜୀବନ ସାଥୀ....💕

(ଭାଗ -୧)                             ଜୀବନ ଟା ଲକ୍ଷେ ଫଗୁଣ ର ରଙ୍ଗ ରେ ରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ବୁଝି ପାରୁଥିବା ଆଉ ପାଦ ରେ ପାଦ ମିଳେଇ ଚାଲୁଥିବା ଜୀବନ ସାଥି ଟିଏ ମିଳିଯାଏ। ଉଭୟ ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଆଉ ...

4.8
(1.8K)
9 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
46716+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଜୀବନ ସାଥୀ....💕

1K+ 4.9 5 ମିନିଟ୍
22 ମେ 2023
2.

ଜୀବନ ସାଥୀ....💕

1K+ 4.8 5 ମିନିଟ୍
22 ମେ 2023
3.

ଜୀବନ ସାଥୀ....💕

935 4.9 4 ମିନିଟ୍
23 ମେ 2023
4.

ଜୀବନ ସାଥୀ....💕

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଜୀବନ ସାଥୀ....💕

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଜୀବନ ସାଥୀ....💕

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଜୀବନ ସାଥୀ....💕

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଜୀବନ ସାଥୀ....💕

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଜୀବନ ସାଥୀ....💕

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଜୀବନ ସାଥୀ....💕

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଜୀବନ ସାଥୀ....💕

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଜୀବନ ସାଥୀ....💕

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଜୀବନ ସାଥୀ....💕

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଜୀବନ ସାଥୀ....💕

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଜୀବନ ସାଥୀ....💕

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked