pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଜୀବନ କାହାଣୀ
ଜୀବନ କାହାଣୀ

ଜୀବନ କାହାଣୀ

ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଢାଞ୍ଚା ରେ ଗଢା।ନିୟମ ରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନାରୀ ସେ ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି ସମୟ ରୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ଗଢା। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ସମୟ ରେ ନିଜକୁ ସଜାଡି ନେଇ ଖାପ ଖୁଆଇ ଦେବାର ...

4.8
(542)
4 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
25228+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ପ୍ରଥମ ଭାଗ

1K+ 4.6 3 ମିନିଟ୍
24 ଫେବୃୟାରୀ 2022
2.

ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗ

728 4.9 3 ମିନିଟ୍
25 ଫେବୃୟାରୀ 2022
3.

ତୃତୀୟ ଭାଗ

637 4.9 3 ମିନିଟ୍
26 ଫେବୃୟାରୀ 2022
4.

ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ପଞ୍ଚମ ଭାଗ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଷଷ୍ଠ ଭାଗ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ସପ୍ତମ ଭାଗ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଅଷ୍ଟମ ଭାଗ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ନବମ ଭାଗ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଦଶମ ଭାଗ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଏକାଦଶ ଭାଗ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଦ୍ବାଦଶ ଭାଗ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ତ୍ରୟୋଦଶ ଭାଗ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭାଗ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ପଞ୍ଚଦଶ ଭାଗ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଷୋଡ଼ଶ ଭାଗ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ସପ୍ତଦଶ ଭାଗ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ଅଷ୍ଟାଦଶ ଭାଗ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ଉନବିଂଶ ଭାଗ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ବିଂଶ ଭାଗ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked