pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଜାରଜାତକୀ
ଜାରଜାତକୀ

ହେଇ ପାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଳା ମେଘ  ବିଛିନ୍ନ କରିଦେଇଥାଇ ପାରେ ଆଲୁଅକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ କିନ୍ତୁ ଦିନେନା ଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର ରଶ୍ମି ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ହାର୍ ମାନେ ଅନ୍ଧାର ।

4.8
(374)
1 घंटे
ପଢିବା ସମୟ
22907+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଜାରଜାତକୀ

4K+ 4.8 7 मिनट
01 सितम्बर 2021
2.

ଜାରଜାତକୀ ଭାଗ -୨

2K+ 4.8 7 मिनट
01 सितम्बर 2021
3.

ଜାରଜାତକୀ ଭାଗ -୩

2K+ 4.9 7 मिनट
01 सितम्बर 2021
4.

ଜାରଜାତକୀ ଭାଗ -୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଜାରଜାତକୀ ଭାଗ-୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଜାରଜାତକୀ ଭାଗ-୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଜାରଜାତକୀ ଭାଗ-୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଜାରଜାତକୀ ଭାଗ- ୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଜାରଜାତକୀ-ଭାଗ-୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଜାରଜାତକୀ ଭାଗ-୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଜାରଜାତକୀ ଭାଗ-୧୧ (ଶେଷ ଭାଗ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked