pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ଜାରଜାତକୀ
ଜାରଜାତକୀ

ହେଇ ପାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଳା ମେଘ  ବିଛିନ୍ନ କରିଦେଇଥାଇ ପାରେ ଆଲୁଅକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ କିନ୍ତୁ ଦିନେନା ଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର ରଶ୍ମି ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ହାର୍ ମାନେ ଅନ୍ଧାର ।

4.8
(329)
1 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
21.3K+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଜାରଜାତକୀ

3K+ 4.8 7 ମିନିଟ୍
01 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
2.

ଜାରଜାତକୀ ଭାଗ -୨

2K+ 4.8 7 ମିନିଟ୍
01 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
3.

ଜାରଜାତକୀ ଭାଗ -୩

2K+ 4.9 7 ମିନିଟ୍
01 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
4.

ଜାରଜାତକୀ ଭାଗ -୪

2K+ 4.8 7 ମିନିଟ୍
01 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
5.

ଜାରଜାତକୀ ଭାଗ-୫

2K+ 4.9 7 ମିନିଟ୍
01 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
6.

ଜାରଜାତକୀ ଭାଗ-୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

ଜାରଜାତକୀ ଭାଗ-୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

ଜାରଜାତକୀ ଭାଗ- ୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

ଜାରଜାତକୀ-ଭାଗ-୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

ଜାରଜାତକୀ ଭାଗ-୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

ଜାରଜାତକୀ ଭାଗ-୧୧ (ଶେଷ ଭାଗ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ