pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଜଣେ ଅଜଣା ଝିଅ
ଜଣେ ଅଜଣା ଝିଅ

ଜଣେ ଅଜଣା ଝିଅ

ଧାରାବାହିକ

ଜଣେ ଅଜଣା ଝିଅର ବନ୍ଧୁ ଅନୁରୋଧ ରୁ କିପରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ପୁଅର ଜୀବନ ରେ ନାନା ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କାହାଣୀଟି

4.8
(4.8K)
3 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
331808+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଜଣେ ଅଜଣା ଝିଅ - ଭାଗ ୧ (ବନ୍ଧୁ ଅନୁରୋଧ)

13K+ 4.5 2 ମିନିଟ୍
12 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020
2.

ଜଣେ ଅଜଣା ଝିଅ - ଭାଗ ୨ (ପରିଚୟ ଉଭୟଙ୍କର)

9K+ 4.6 2 ମିନିଟ୍
12 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020
3.

ଜଣେ ଅଜଣା ଝିଅ - ଭାଗ ୩ (ଦୀପକ୍ ର ବର୍ଣ୍ଣନା)

8K+ 4.7 2 ମିନିଟ୍
19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020
4.

ଜଣେ ଅଜଣା ଝିଅ - ଭାଗ ୪ (ବୁବୁ ର ଚିନ୍ତା)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଜଣେ ଅଜଣା ଝିଅ - ଭାଗ ୫ (ଦୀପକ୍ ର ଅତୀତ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଜଣେ ଅଜଣା ଝିଅ - ଭାଗ ୬ (ଅତୀତ କୁ ଭୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେ ବଞ୍ଚିବାର ଚେଷ୍ଟା)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଜଣେ ଅଜଣା ଝିଅ - ଭାଗ ୭ (ଉପହାର ଆଉ ଫୋନ୍ ନମ୍ୱର୍)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଜଣେ ଅଜଣା ଝିଅ - ଭାଗ ୮ (ଦେଖା ହେବାର ଇଚ୍ଛା)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଜଣେ ଅଜଣା ଝିଅ - ଭାଗ ୯ (ଦେଖା ହେବାର ଯୋଜନା)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଜଣେ ଅଜଣା ଝିଅ - ଭାଗ ୧୦ (ପ୍ରଥମ ଦେଖା)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଜଣେ ଅଜଣା ଝିଅ - ଭାଗ ୧୧ (ଦିପାଳୀ ର ସତ୍ୟତା)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଜଣେ ଅଜଣା ଝିଅ - ଭାଗ ୧୨ (ସତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଜଣେ ଅଜଣା ଝିଅ - ଭାଗ ୧୩ (ଅଭି ଓ ବୁବୁ ମୁହାଁମୁହିଁ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଜଣେ ଅଜଣା ଝିଅ - ଭାଗ ୧୪ (ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଜଣେ ଅଜଣା ଝିଅ - ଭାଗ ୧୫ (ଦିପାଳୀ ର ଠିକଣା)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଜଣେ ଅଜଣା ଝିଅ - ଭାଗ ୧୬ (ନୂଆ ଠିକଣା)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ଜଣେ ଅଜଣା ଝିଅ - ଭାଗ ୧୭ (ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ଜଣେ ଅଜଣା ଝିଅ - ଭାଗ ୧୮ (ଦିପାଳୀର ଡାଏରୀ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ଜଣେ ଅଜଣା ଝିଅ - ଭାଗ ୧୯ (ଦିପାଳୀ ର ଠିକଣା)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ଜଣେ ଅଜଣା ଝିଅ - ଭାଗ ୨୦ (ବୁବୁ ଆଉ ସ୍ଵାତୀ ର ଭୁଲ୍ ବୁଝାମଣା)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked