pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ହାଡବାଇ ଲିଳାବତି ମହାପାତ୍ର
ହାଡବାଇ ଲିଳାବତି ମହାପାତ୍ର

ହାଡବାଇ ଲିଳାବତି ମହାପାତ୍ର

ଏହା ବହୁ ପୁରାତନ ଦିନର କଥା। ସେତେବେଳେ ହାଡ ବାଇ ଘରେ ଘରେ ରଖିବା ଏକ ସଉକ ଥିଲା।ହାଡବାଇ କହିଲେ ପ୍ରେତାତ୍ମା। ଶ୍ମଶାନ କୁ ଯାଇ ଜପ ତପ, ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ବାରା ଆବାହନ କଲେ ଯାଇ ପ୍ରେତାତ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ।ସେ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହୋଇ ଆବାହନ ର ...

4.8
(1.2K)
3 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
51887+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ହାଡବାଇ ଭାଗ ୧ଲିଳାବତି ମହାପାତ୍ର

1K+ 4.8 1 ମିନିଟ
16 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022
2.

ହାଡ ବାଇ ଭାଗ ୨

1K+ 4.9 2 ମିନିଟ୍
16 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022
3.

ହାଡବାଇ ଭାଗ ୩

1K+ 4.7 2 ମିନିଟ୍
18 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022
4.

ହାଡ ବାଇ ଭାଗ ୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ହାଡ଼ ବାଇ ଭାଗ ୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ହାଡବାଇ ଭାଗ ୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ହାଡବାଇ ଭାଗ ୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ହାଡବାଇ ଭାଗ ୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ହାଡବାଇ ଭାଗ ୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ହାଡ ବାଇ ଭାଗ ୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ହାଡବାଇ ଭାଗ ୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ହାଡବାଇ ଭାଗ ୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ହାଡବାଇ ଭାଗ ୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ହାଡ ବାଇ ଭାଗ୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ହାଡ଼ ବାଇ ଭାଗ ୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked