pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଗୌରୀ ସିଜିନ : 2
ଗୌରୀ ସିଜିନ : 2

ଗୌରୀ ସିଜିନ : 2

ଗୌରୀ ସିଜିନ : 2 କାହାଣୀଟି ଗୌରୀ କାହାଣୀ ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଜିନ। ପ୍ରଥମ ସିଜିନରେ ଆମେ ପଢି ଥିଲେ ଯେ  ଗୌରୀଙ୍କୁ ରାଘବ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତି ବିବାହ କରି ଥିଲେ। ଗୌରୀ ଓ ରାଘବ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇ ବସି ଥିଲେ। ହେଲେ ରାଘବଙ୍କୁ ଗୌରୀ ...

4.8
(1.2K)
3 மணி நேரங்கள்
ପଢିବା ସମୟ
84961+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଗୌରୀ ସିଜିନ : 2

2K+ 4.8 6 நிமிடங்கள்
24 ஜூன் 2022
2.

ଗୌରୀ ସିଜିନ : 2.2 ( ଅତୀତର ଭାବନାରେ ଗୌରୀ)

2K+ 4.9 6 நிமிடங்கள்
24 ஜூன் 2022
3.

ଗୌରୀ ସିଜିନ : 2.3 ( ଅତୀତରେ ରାଘବ ଓ ଗୌରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ)

2K+ 4.8 6 நிமிடங்கள்
26 ஜூன் 2022
4.

ଗୌରୀ ସିଜିନ : 2.4 ( ଗୌରୀ ନିଖୋଜ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଗୌରୀ ସିଜିନ : 2.5 ( ଗୌରୀ ଓ ରାଘବ ରାତିରେ ଏକତ୍ର )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଗୌରୀ ସିଜିନ : 2.6 ( ଗୌରୀଙ୍କ ମନରେ ରାଘବଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଗୌରୀ ସିଜିନ : 2.7 ( ରାଘବଙ୍କ ଜିଦ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଗୌରୀ ସିଜିନ : 2.8 ( ଗୌରୀ ଓ ରାଘବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଗୌରୀ ସିଜିନ : 2.9 ( ରାଘବଙ୍କ ଘର ଛାଡିଲେ ଗୌରୀ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଗୌରୀ ସିଜିନ : 2.10 ( ଲୋକନାଥପୁରରେ ଗୌରୀ ଓ ରାଘବ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଗୌରୀ ସିଜିନ : 2.11 ( ରାଘବଙ୍କ ଅତୀତର କିଛି ରହସ୍ୟ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଗୌରୀ ସିଜିନ : 2.12 ( ଗୌରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାଘବ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଗୌରୀ ସିଜିନ : 13 ( ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟର କୋହ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଗୌରୀ ସିଜିନ : 2.14 ( ବିବାହର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଗୌରୀ ସିଜିନ : 2.15 ( ରାଘବ ଓ ଗୌରୀଙ୍କ ଚୁମ୍ବନ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଗୌରୀ ସିଜିନ 2.16 ( ମେହେନ୍ଦୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ଗୌରୀ ସିଜିନ : 2.17 ( ଛାଡପତ୍ର ଓ ଗୌରୀଙ୍କ ବିବାହ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ଗୌରୀ ସିଜିନ : 2.18 ( ଗୌରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିଏ? )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ଗୌରୀ ସିଜିନ : 2.19 ( ରାଘବଙ୍କ କଳା ଅତୀତର ରହସ୍ୟ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ଗୌରୀ ସିଜିନ : 2.20 ( ଗୌରୀ ଓ ରାଘବଙ୍କ ବାସରରାତି)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked