pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଗୋଟିଏ ରାତିର ସାଥି
ଗୋଟିଏ ରାତିର ସାଥି

ଗୋଟିଏ ଝିଅ କଣ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇପାରେ | ଯିଏ କି ଅନ୍ୟର ପିଲାକୁ ନିଜ ପେଟରେ ରଖି ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦେଇ ଦେଇ ସେ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଫେରିଯିବ | ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ | ତାର ମାତୃତ୍ୱ କଣ ତାକୁ ବାଧା ଦେବନି ? ଏ ...

4.7
(16.5K)
6 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
2923105+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଗୋଟିଏ ରାତିର ସାଥି

69K+ 4.2 4 ମିନିଟ୍
27 ମେ 2021
2.

ଗୋଟିଏ ରାତିର ସାଥି ( ଭାଗ 2 )

50K+ 4.4 3 ମିନିଟ୍
28 ମେ 2021
3.

ଗୋଟିଏ ରାତିର ସାଥି ( ଭାଗ 3 )

45K+ 4.4 2 ମିନିଟ୍
02 ଜୁନ 2021
4.

ଗୋଟିଏ ରାତିର ସାଥି ( ଭାଗ 4 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଗୋଟିଏ ରାତିର ସାଥି ( ଭାଗ 5 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଗୋଟିଏ ରାତିର ସାଥି ( ଭାଗ 6 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଗୋଟିଏ ରାତିର ସାଥି ( ଭାଗ 7)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଗୋଟିଏ ରାତିର ସାଥି ( ଭାଗ 8 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଗୋଟିଏ ରାତିର ସାଥି ( ଭାଗ 9 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଗୋଟିଏ ରାତିର ସାଥି ( ଭାଗ 10 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଗୋଟିଏ ରାତିର ସାଥି ( ଭାଗ 11)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଗୋଟିଏ ରାତିର ସାଥି ( ଭାଗ 12 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଗୋଟିଏ ରାତିର ସାଥି ( ଭାଗ 13)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଗୋଟିଏ ରାତିର ସାଥି ( ଭାଗ 14 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଗୋଟିଏ ରାତିର ସାଥି ( ଭାଗ 15 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଗୋଟିଏ ରାତିର ସାଥି ( ଭାଗ 16 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ଗୋଟିଏ ରାତିର ସାଥି ( ଭାଗ 17 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ଗୋଟିଏ ରାତିର ସାଥି ( ଭାଗ 18 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ଗୋଟିଏ ରାତିର ସାଥି ( ଭାଗ 19 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ଗୋଟିଏ ରାତିର ସାଥି ( ଭାଗ 20 )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked