pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଗର୍ଭଧାରିଣୀ
ଗର୍ଭଧାରିଣୀ

ଗର୍ଭଧାରିଣୀ

ଧାରାବାହିକ

କମଳା ରଙ୍ଗର ପାଟ ଶାଢ଼ୀ କୁ କାନରେ ତାରକସି ର ଲମ୍ବାଳିଆ କାନ ଝୁମୁକା ପିନ୍ଧି ସୁରୁଭି ଆଜି ଅବିକଳ ତା ମାଆ ପରି ଦିଶୁଥିଲା।ଥିରି ଥିରି ପାଦ ପକାଇ ସୁରଭି ଯେତେବେଳେ ଆସି କୁଣିଆ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ବସିଥିଲା ଝିଅ କୁ ...

4.8
(323)
1 घंटे
ପଢିବା ସମୟ
20506+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଗର୍ଭଧାରିଣୀ - (ଭାଗ - ୧)

2K+ 4.9 6 मिनट
08 अगस्त 2021
2.

ଗର୍ଭଧାରିଣୀ - (ଭାଗ - ୨)

1K+ 4.8 6 मिनट
09 अगस्त 2021
3.

ଗର୍ଭଧାରିଣୀ (ଭାଗ - ୩)

1K+ 4.9 7 मिनट
10 अगस्त 2021
4.

ଗର୍ଭଧାରିଣୀ (ଭାଗ - ୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଗର୍ଭଧାରିଣୀ (ଭାଗ - ୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଗର୍ଭଧାରିଣୀ (ଭାଗ - ୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ( ଭାଗ - ୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଗର୍ଭଧାରିଣୀ (ଭାଗ - ୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଗର୍ଭଧାରିଣୀ (ଭାଗ - ୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଗର୍ଭଧାରିଣୀ (ଭାଗ - ୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଗର୍ଭଧାରିଣୀ (ଭାଗ - ୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଗର୍ଭଧାରିଣୀ (ଶେଷ ଭାଗ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked