pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
🌸 ଗଙ୍ଗଶିଉଳି 🍃          ଭାଗ-୧
🌸 ଗଙ୍ଗଶିଉଳି 🍃          ଭାଗ-୧

🌸 ଗଙ୍ଗଶିଉଳି 🍃 ଭାଗ-୧

( ଜଣେ ଝିଅର ଦୁଃଖ ଯିଏ ନିଜକୁ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ସହିତ ତୁଳନା କରିଛି ତା ଜୀବନ ସହିତ ଘଟି ଯାଇଥିବା ସବୁ ଘଟଣା ବଳିକୁ ମନ ପକାଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ । ଗଙ୍ଗଶିଉଳି କେବଳ ରାତିରେ ବାସେ ଆଉ ଛୁଇଁଲେ ଝଡିପଡ଼େ , ତା ଜୀବନରେ ସେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି ...

4.9
(195)
34 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
5909+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଭାଗ-୧

749 5 5 ମିନିଟ୍
03 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
2.

😢ଗଙ୍ଗଶିଉଳି😢 ଭାଗ-୨

550 4.9 4 ମିନିଟ୍
04 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
3.

ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଭାଗ-୩

451 5 3 ମିନିଟ୍
19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021
4.

ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଭାଗ-୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଭାଗ-୫🎁

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

🌸ଗଙ୍ଗଶିଉଳି🍃

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

🌸ଗଙ୍ଗଶିଉଳି🍃

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

🌸ଗଙ୍ଗଶିଉଳି🍃 ଭାଗ-ଆଠ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

🍁ଗଙ୍ଗଶିଉଳି 🍃

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

🍁ଗଙ୍ଗଶିଉଳି🍃

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

🍁ଗଙ୍ଗଶିଉଳି🍃 ଏଗାର ଭାଗ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

🍁ଗଙ୍ଗଶିଉଳି 🍃 ବାର ଭାଗ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ତେର ଭାଗ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

🍁ଗଙ୍ଗଶିଉଳି🍃 ଚଉଦ ଭାଗ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked