pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଗଙ୍ଗା "ଏକ ସ୍ଵପ୍ନ ର ନଦୀ
ଗଙ୍ଗା "ଏକ ସ୍ଵପ୍ନ ର ନଦୀ

ଗଙ୍ଗା "ଏକ ସ୍ଵପ୍ନ ର ନଦୀ

କାହାଣୀ - - ଗଙ୍ଗା "ଏକ ସ୍ଵପ୍ନ ର ନଦୀ                           @Anujhansi palai ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ କିଏ ନ ଭଲପାଏ କିଏ ଖାଲି ଆଖିରେ ଚେଇଁ କି ଦେଖେ,,ଆଉ କିଏ ଅଧ ରାତିରେ କଡ ଲେଉଟାଇ ବୁଜିଥିବା ଆଖିରେ ଦେଖେ ।। ନା ଜାତି ...

4.8
(45)
38 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
1070+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଗଙ୍ଗା (part 1)

379 4.6 3 ମିନିଟ୍
16 ଫେବୃୟାରୀ 2020
2.

ଗଙ୍ଗା...part 2

119 5 14 ମିନିଟ୍
27 ଫେବୃୟାରୀ 2023
3.

ଗଙ୍ଗା part 3

110 5 7 ମିନିଟ୍
27 ଫେବୃୟାରୀ 2023
4.

ଗଙ୍ଗା part 4

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଗଙ୍ଗା part 5

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଗଙ୍ଗା part 6

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଗଙ୍ଗା final part....

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked