pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
"ଫଗୁଣର ରଙ୍ଗ ଛିଟା"
"ଫଗୁଣର ରଙ୍ଗ ଛିଟା"

"ଫଗୁଣର ରଙ୍ଗ ଛିଟା"

ଧାରାବାହିକ

ପ୍ର - ପ୍ରତିଲିପି ଫେଲୋସିପ୍ ଲେଖନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା

ଅନ୍ଧାର ର ବୁକୁ ଚିରି ବସ୍ ଟି ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଅଭିମୁଖେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା। ବସ୍ ର ସବା ପଛ ସିଟ୍ ରେ ବସିଥିଲେ ଚାଳିଶ୍ ବର୍ଷିୟା ମାଧବୀ ପାହାଡ଼ ସିଂ। ସେ ବସ୍ ର ଝରକା ଦେଇ ବାହାର କୁ ଚାହିଁ ରହି, ନିଜକୁ ଏକ ଅଜଣା ଦୁନିଆଁ ରେ ହଜାଇ ...

4.9
(605)
1 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
8.7K+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

"ଫଗୁଣର ରଙ୍ଗ ଛିଟା"( ଭାଗ -୧ )

446 5 3 ମିନିଟ୍
16 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023
2.

"ଫଗୁଣର ରଙ୍ଗ ଛିଟା" --( ଭାଗ ୨)

374 4.9 3 ମିନିଟ୍
17 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023
3.

"ଫଗୁଣର ରଙ୍ଗ ଛିଟା" (ଭାଗ -- ୩)

325 5 3 ମିନିଟ୍
23 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023
4.

"ଫଗୁଣର ରଙ୍ଗ ଛିଟା" (ଭାଗ ---୪ )

305 5 3 ମିନିଟ୍
24 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023
5.

"ଫଗୁଣର ରଙ୍ଗ ଛିଟା"( ଭାଗ --୫)

303 4.9 3 ମିନିଟ୍
24 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023
6.

"ଫଗୁଣର ରଙ୍ଗ ଛିଟା" (ଭାଗ --୬ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

"ଫଗୁଣର ରଙ୍ଗ ଛିଟା"( ଭାଗ...୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

"ଫଗୁଣର ରଙ୍ଗ ଛିଟା"( ଭାଗ-- ୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

ଫଗୁଣର ରଙ୍ଗ ଛିଟା ( ଭାଗ --୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

ଫଗୁଣର ରଙ୍ଗ ଛିଟା ( ଭାଗ --୧୦ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

ଫଗୁଣର ରଙ୍ଗ ଛିଟା ( ଭାଗ --୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

ଫଗୁଣର ରଙ୍ଗ ଛିଟା (ଭାଗ --୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

"ଫଗୁଣର ରଙ୍ଗ ଛିଟା" ( ଭାଗ ---୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

"ଫଗୁଣର ରଙ୍ଗ ଛିଟା" (ଭାଗ --୧୪ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

"ଫଗୁଣର ରଙ୍ଗ ଛିଟା" ( ଭାଗ --୧୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ