pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ - ୨.O
( ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣ ର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ )
ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ - ୨.O
( ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣ ର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ )

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ - ୨.O ( ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣ ର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ )

ସାନି.....ମାଆ ସାନି....ଜଲ୍ଦୀ ଉଠେ ମାଆ......ଆଉ କେତେବେଳା ଯାଏଁ ଶୋଇବୁ ଯେ....ପୁଅ ଘର ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ସମୟ ହେଲାଣି ପରା। ଉଠିପଡ଼ି ଶୀଘ୍ର ରେଡ଼ି ହେଇଯା.... ସବୁ ଜିନିଷ କବାଟ ପାଖ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ରଖିଦେଇଛି...ତାକୁ ହିଁ ପିନ୍ଧି ...

4.8
(820)
1 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
29871+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ - ୨.O (ଭାଗ - ୧)

3K+ 4.8 4 ମିନିଟ୍
19 ଅକ୍ଟୋବର 2020
2.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ - ୨.O (ଭାଗ - ୨)

2K+ 4.9 4 ମିନିଟ୍
20 ନଭେମ୍ବର 2020
3.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ - ୨.O (ଭାଗ - ୩)

2K+ 4.8 5 ମିନିଟ୍
23 ନଭେମ୍ବର 2020
4.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ - ୨.O (ଭାଗ - ୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ ୨.O (ଭାଗ - ୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ ୨.O (ଭାଗ - ୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ ୨.O (ଭାଗ - ୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ ୨.O (ଭାଗ -୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ ୨.O (ଭାଗ -୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ ୨.O (ଭାଗ - ୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ ୨.O (ଭାଗ-୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ ୨.O (ଭାଗ - ୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ ୨.O (ଭାଗ - ୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ ୨.O (ଭାଗ - ୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ ୨.O (ଭାଗ - ୧୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ ୨.O (ଭାଗ - ୧୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ ୨.O (ଭାଗ - ୧୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked