pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ
ଭାଗ- ୧
ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ
ଭାଗ- ୧

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ ଭାଗ- ୧

ଧାରାବାହିକ
ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ
ଭାଗ -୨

#ଏମିତି_ବି_ପ୍ରେମ_ହୁଏ......ଭାଗ-୧ ଝିଅ ଟି ନୂଆ ନୂଆ କଲେଜ ଯାଉଥାଏ। ଭାରି ସାଧା ସିଧା। କାହାକୁ କିଛି କୁହେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବାଟରେ କୋଉଠି ବି ରୁହେ ନାହିଁ। ଦିନେ ଆସିଲା ବେଳେ ସାଇକେଲ ରେ ଧଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ହିରୋ ରୟାଲ ସାଇକେଲ ରେ ...

4.8
(3.2K)
3 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
236755+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ ଭାଗ- ୧

14K+ 4.6 3 ମିନିଟ୍
26 ନଭେମ୍ବର 2020
2.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ ଭାଗ- ୨

9K+ 4.8 5 ମିନିଟ୍
10 ମେ 2021
3.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ। ଭାଗ - ତିନି

8K+ 4.8 5 ମିନିଟ୍
19 ମେ 2021
4.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ - ଭାଗ - ୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ - ୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଏମିତି_ବି_ପ୍ରେମ_ହୁଏ.......(ଭାଗ - ୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଏମିତି_ବି_ପ୍ରେମ_ହୁଏ.........(ଭାଗ - ୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଏମିତି_ବି_ପ୍ରେମ_ହୁଏ....(ଭାଗ - ୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ (ଭାଗ- ୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଏମିତି_ବି_ପ୍ରେମ_ହୁଏ (ଭାଗ - ୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ (ଭାଗ -୧୧ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ (ଭାଗ - ୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ (ଭାଗ - ୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ (ଭାଗ - ୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଏମିତି ବି ପ୍ରେମ ହୁଏ - (ଭାଗ - ୧୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked