pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ଏମିତି ଏ ବନ୍ଧନ (ଭାଗ - ୧)
ଏମିତି ଏ ବନ୍ଧନ (ଭାଗ - ୧)

ଏମିତି ଏ ବନ୍ଧନ (ଭାଗ - ୧)

ଧାରାବାହିକ

ଏମିତି ଏ ବନ୍ଧନ ଭାଗ - ୧           କୁସୁମ  ପୁର  ଗ୍ରାମରେ  ଜମିଦାର ଚୌଧୁରି  ରବି ଶଙ୍କର ଙ୍କ ଘର l ଭାରି ଦୟାଳୁ , ପରୋପକାରୀ ଓ ଦେବତୁଲ୍ୟ ମଣିଷଟେ l  ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବେଳେ ସେ ବହୁତ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମ ...

4.9
(8.6K)
8 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
2.5L+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଏମିତି ଏ ବନ୍ଧନ (ଭାଗ - ୧)

3K+ 4.9 3 ମିନିଟ୍
10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022
2.

ଏମିତି ଏ ବନ୍ଧନ (ଭାଗ - ୨ )

2K+ 4.9 3 ମିନିଟ୍
12 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022
3.

ଏମିତି ଏ ବନ୍ଧନ (ଭାଗ -୩)

2K+ 4.9 3 ମିନିଟ୍
13 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022
4.

ଏମିତି ଏ ବନ୍ଧନ (ଭାଗ - ୪ )

1K+ 5 4 ମିନିଟ୍
01 ଅକ୍ଟୋବର 2022
5.

ଏମିତି ଏ ବନ୍ଧନ (ଭାଗ - ୫ )

1K+ 4.9 2 ମିନିଟ୍
02 ଅକ୍ଟୋବର 2022
6.

ଏମିତି ଏ ବନ୍ଧନ (ଭାଗ - ୬ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

ଏମିତି ଏ ବନ୍ଧନ (ଭାଗ -୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

ଏମିତି ଏ ବନ୍ଧନ (ଭାଗ - ୮ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

ଏମିତି ଏ ବନ୍ଧନ ( ଭାଗ - ୯ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

ଏମିତି ଏ ବନ୍ଧନ (ଭାଗ - ୧୦ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

ଏମିତି ଏ ବନ୍ଧନ ( ଭାଗ - ୧୧ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

ଏମିତି ଏ ବନ୍ଧନ (ଭାଗ - ୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

ଏମିତି ଏ ବନ୍ଧନ (ଭାଗ - ୧୩ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

ଏମିତି ଏ ବନ୍ଧନ (ଭାଗ - ୧୪ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

ଏମିତି ଏ ବନ୍ଧନ (ଭାଗ - ୧୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ