pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ 💕
ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ 💕

ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ 💕

ଧାରାବାହିକ
ପ୍ର - ପ୍ରତିଲିପି ଫେଲୋସିପ୍ ଲେଖନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା

ବହୁତ୍ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ଆଜି ସୁନୀତା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରୁମ୍ ର ଆଲମାରୀ ସଫା କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା।ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଥିଲା ତା ରୁମ୍ ର କୌଣସି ଜିନିଷ ଏପଟେ ସେପଟେ ନ କରିବାକୁ।ଜରୁରୀ ଫାଇଲ ସବୁ ଅଛି ଯଦି କିଛି ବି ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଇ ...

4.8
(1.6K)
5 ঘণ্টা
ପଢିବା ସମୟ
38568+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ 💕

1K+ 4.9 5 মিনিট
15 ফেব্রুয়ারি 2023
2.

ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ 💕ଭାଗ -୨

1K+ 4.9 4 মিনিট
16 ফেব্রুয়ারি 2023
3.

ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ 💕ଭାଗ -୩

919 4.9 4 মিনিট
16 ফেব্রুয়ারি 2023
4.

ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ 💕ଭାଗ -୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ 💕ଭାଗ -୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ 💕ଭାଗ -୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ 💕ଭାଗ -୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ 💕ଭାଗ -୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ 💕 ଭାଗ -୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ 💕 ଭାଗ -୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ 💕ଭାଗ -୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ 💕ଭାଗ -୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ 💕 ଭାଗ -୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ 💕ଭାଗ -୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ 💕ଭାଗ -୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ 💕 ଭାଗ -୧୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ 💕 ଭାଗ -୧୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ 💕ଭାଗ -୧୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ 💕ଭାଗ -୧୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ 💕ଭାଗ-୨୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked