pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ 💕

ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ 💕

ଧାରାବାହିକପ୍ରେମପ୍ର - ପ୍ରତିଲିପି ଫେଲୋସିପ୍ ଲେଖନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା
YT Creation "Yuni"
4.9
979 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 602 ରିଭିୟୁ
18174
5 ঘণ্টা
82 ଭାଗ
ବହୁତ୍ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ଆଜି ସୁନୀତା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରୁମ୍ ର ଆଲମାରୀ ସଫା କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା।ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଥିଲା ତା ରୁମ୍ ର କୌଣସି ଜିନିଷ ଏପଟେ ସେପଟେ ନ କରିବାକୁ।ଜରୁରୀ ଫାଇଲ ସବୁ ଅଛି ଯଦି କିଛି ବି ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଇ ...
18174
5 ঘণ্টা
ଭାଗ
ବହୁତ୍ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ଆଜି ସୁନୀତା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରୁମ୍ ର ଆଲମାରୀ ସଫା କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା।ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଥିଲା ତା ରୁମ୍ ର କୌଣସି ଜିନିଷ ଏପଟେ ସେପଟେ ନ କରିବାକୁ।ଜରୁରୀ ଫାଇଲ ସବୁ ଅଛି ଯଦି କିଛି ବି ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଇ ...
ଏହି ଲେଖକଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଧାରାବାହିକ ର ଭାଗ ଆଗୁଆ ପଢନ୍ତୁ

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ 💕ଭାଗ -୬
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ 💕ଭାଗ -୭
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ 💕ଭାଗ -୮
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ 💕 ଭାଗ -୯
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ 💕 ଭାଗ -୧୦
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ 💕ଭାଗ -୧୧
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ 💕ଭାଗ -୧୨
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ 💕 ଭାଗ -୧୩
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ 💕ଭାଗ -୧୪
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମ 💕ଭାଗ -୧୫
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ