pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଏଫ୍.ଆଇ.ଆର୍.(FIR)
ଏଫ୍.ଆଇ.ଆର୍.(FIR)

ଏଫ୍.ଆଇ.ଆର୍.(FIR)

ଧାରାବାହିକ

ମହିଳା:- ସାର ଆମେ FIR ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ! ଆମ FIR ଲେଖନ୍ତୁ...। ଲେଡିଡ କନେଷ୍ଟବଳ କୁଆଡେ ଗଲେ? ପ୍ଲିଜ ସାର ଟିକେ ଆମ ଜଲଦି ବୁଝନ୍ତୁ! ଥାନା ବାବୁ:- କାହାର କଣ ହେଇଚି କୁହନ୍ତୁ? ମହିଳା:- ରେପ ହେଇଚି!! ଥାନା ବାବୁ:- କାହାର? ...

4.7
(32)
6 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
927+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଏଫ୍.ଆଇ.ଆର୍.(FIR)

284 4.5 2 ମିନିଟ୍
15 ଜୁଲାଇ 2022
2.

ଭାଗ ୨

263 4.8 2 ମିନିଟ୍
19 ଜୁଲାଇ 2022
3.

ଭାଗ ୩

380 4.8 2 ମିନିଟ୍
22 ଜୁଲାଇ 2022