pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଡାଇରେକ୍ଟର୍ ଅଭିମନ୍ୟୁ
ଡାଇରେକ୍ଟର୍ ଅଭିମନ୍ୟୁ

ଡାଇରେକ୍ଟର୍ ଅଭିମନ୍ୟୁ

" ମସିହା ୨୦୭୨, ଏକ ଏମିତି ଦୁନିଆ ଯୋଉଠି Science ଆଉ Technology ଦ୍ଵାରା କଛି ବି ସମ୍ଭବ ହେଇ ପାରିବ । ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତ କୁ ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥାନ୍ତି । ଭାର୍ଗବ, ଜଣେ Scientist । ସିଏ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ମେସିନ୍ ...

4.9
(446)
2 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
7179+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଡାଇରେକ୍ଟର୍ ଅଭିମନ୍ୟୁ (ଭାଗ-୧)

476 4.8 3 ମିନିଟ୍
13 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022
2.

ଡାଇରେକ୍ଟର୍ ଅଭିମନ୍ୟୁ (ଭାଗ-୨)

347 4.8 3 ମିନିଟ୍
13 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022
3.

ଡାଇରେକ୍ଟର୍ ଅଭିମନ୍ୟୁ (ଭାଗ-୩)

342 4.9 3 ମିନିଟ୍
14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022
4.

ଡ଼ାଇରେକ୍ଟର୍ ଅଭିମନ୍ୟୁ (ଭାଗ-୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଡାଇରେକ୍ଟର୍ ଅଭିମନ୍ୟୁ (ଭାଗ-୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଡାଇରେକ୍ଟର୍ ଅଭିମନ୍ୟୁ (ଭାଗ-୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଡାଇରେକ୍ଟର୍ ଅଭିମନ୍ୟୁ (ଭାଗ-୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଡାଇରେକ୍ଟର୍ ଅଭିମନ୍ୟୁ (ଭାଗ-୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଡାଇରେକ୍ଟର୍ ଅଭିମନ୍ୟୁ (ଭାଗ-୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଡାଇରେକ୍ଟର୍ ଅଭିମନ୍ୟୁ (ଭାଗ-୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଡାଇରେକ୍ଟର୍ ଅଭିମନ୍ୟୁ (ଭାଗ-୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଡାଇରେକ୍ଟର୍ ଅଭିମନ୍ୟୁ (ଭାଗ-୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଡାଇରେକ୍ଟର୍ ଅଭିମନ୍ୟୁ (ଭାଗ-୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଡାଇରେକ୍ଟର୍ ଅଭିମନ୍ୟୁ (ଭାଗ-୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଡାଇରେକ୍ଟର୍ ଅଭିମନ୍ୟୁ (ଭାଗ-୧୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked