pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଡିଟେକ୍ଟିଭ (ବ୍ଲଡ ଡାଇମଣ୍ଡ)
ଡିଟେକ୍ଟିଭ (ବ୍ଲଡ ଡାଇମଣ୍ଡ)

ଡିଟେକ୍ଟିଭ (ବ୍ଲଡ ଡାଇମଣ୍ଡ)

ସେ ଦିନ କିଛି ନୁଆ ନଥିଲା । ସବୁ ଦିନ ପରି ଥିଲା । ରବିବାର ଆମର ଛୁଟି ଦିନ। ମସ୍ତ ଦେଶୀ କୁକୁଡା କସା ସହ ରୁଟି କରିଥିଲି। ରାତି ବେଶି ହେଇ ନଥିଲା ତଥାପି ସାଢେ ଆଠଟା ପାଖା ପାଖି ହେଇଥିଲା । ମୁଁ  ଖୁସି କାରଣ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ କଳା ...

4.9
(257)
1 ঘণ্টা
ପଢିବା ସମୟ
19907+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଡିଟେକ୍ଟିଭ (ବ୍ଲଡ ଡାଇମଣ୍ଡ)

3K+ 4.9 6 মিনিট
15 ফেব্রুয়ারি 2022
2.

ଡିଟେକ୍ଟିଭ (blood diamond) 2

2K+ 5 8 মিনিট
15 ফেব্রুয়ারি 2022
3.

ଡିଟେକ୍ଟିଭ (ବ୍ଲଡ ଡାଇମଣ୍ଡ) ୩

1K+ 5 6 মিনিট
15 ফেব্রুয়ারি 2022
4.

ଡିଟେକ୍ଟିଭ (blood diamond)4

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଡିଟେକ୍ଟିଭ ( ବ୍ଲଡ ଡାଇମଣ୍ଡ )୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଡିଟେକ୍ଟିଭ ( blood diamond)6

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଡିଟେକ୍ଟିଭ (ବ୍ଲଡ ଡାଇମଣ୍ଡ)୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଡିଟେକ୍ଟିଭ (blood diamond)8

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଡିଟେକ୍ଟିଭ (ବ୍ଲଡ ଡାଇମଣ୍ଡ)୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଡିଟେକ୍ଟିଭ (blood diamond )10

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked