pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଡିଟେକ୍-ଟିଭ୍ କେ. କେ.
ଡିଟେକ୍-ଟିଭ୍ କେ. କେ.

ଡିଟେକ୍-ଟିଭ୍ କେ. କେ.

" ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଜରୁରୀ ଅଟେ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ । ଆପଣ ଏ କଥା କୁ କେତେ ମାତ୍ରା ରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ , ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । କାରଣ ହୃଦୟ ଠାରୁ ଉର୍ବର ଜାଗା ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ । ...

4.8
(398)
46 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
22557+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଡିଟେକ୍-ଟିଭ୍ କେ. କେ. (ଭାଗ-୧)

2K+ 4.6 4 ମିନିଟ୍
24 ଜାନୁୟାରୀ 2021
2.

ଡିଟେକ୍-ଟିଭ୍ କେ. କେ. (ଭାଗ-୨)

1K+ 5 3 ମିନିଟ୍
28 ଜାନୁୟାରୀ 2021
3.

ଡିଟେକ୍-ଟିଭ୍ କେ.କେ. (ଭାଗ-୩)

1K+ 4.9 2 ମିନିଟ୍
31 ଜାନୁୟାରୀ 2021
4.

ଡିଟେକ୍-ଟିଭ୍ କେ. କେ. (ଭାଗ-୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଡିଟେକ୍-ଟିଭ୍ କେ.କେ. (ଭାଗ-୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଡିଟେକ୍-ଟିଭ୍ କେ. କେ. (ଭାଗ-୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଡିଟେକ୍-ଟିଭ୍ କେ.କେ. (ଭାଗ-୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଡିଟେକ୍-ଟିଭ୍ କେ. କେ. (ଭାଗ-୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଡିଟେକ୍-ଟିଭ୍ କେ. କେ. (ଭାଗ-୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଡିଟେକ୍-ଟିଭ୍ କେ. କେ. (ଭାଗ-୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଡିଟେକ୍-ଟିଭ୍ କେ. କେ. (ଭାଗ-୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଡିଟେକ୍-ଟିଭ୍ କେ. କେ. (ଭାଗ-୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଡିଟେକ୍-ଟିଭ୍ କେ. କେ. (ଭାଗ-୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଡିଟେକ୍-ଟିଭ୍ କେ. କେ. (ଭାଗ-୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଡିଟେକ୍-ଟିଭ୍ କେ. କେ. (ଭାଗ-୧୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked