pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
🥰❤️ଦୀପକ୍ ଜ୍ୟୋତି ❤️🥰
🥰❤️ଦୀପକ୍ ଜ୍ୟୋତି ❤️🥰

🥰❤️ଦୀପକ୍ ଜ୍ୟୋତି ❤️🥰

ଦୀପକ୍ ନିଜକୁ ଆଜି ଆଇନା ଆଗରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ ପଛରୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀ (ଦୀପକ୍ ର ମା) ବହୁତ୍ ବେଳୁ ଆସି ପୁଅର ଏପରି ହରକତ ଦେଖି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଛନ୍ତି...!! ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀ:- ଆରେ ବେଟା ଆଉ କେତେ ଥର ନିଜକୁ ସେ ଆଇନା ରେ ...

4.9
(753)
2 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
21223+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

🥰❤️ଦୀପକ୍ ଜ୍ୟୋତି ❤️🥰

1K+ 4.8 2 ମିନିଟ୍
28 ଜୁଲାଇ 2023
2.

🥰❤️ ଦୀପକ୍ ଜ୍ୟୋତି ❤️🥰 ଭାଗ (୨)

902 5 5 ମିନିଟ୍
29 ଜୁଲାଇ 2023
3.

🥰❤️ଦୀପକ୍ ଜ୍ୟୋତି ❤️🥰 ଭାଗ (୩)

766 5 6 ମିନିଟ୍
30 ଜୁଲାଇ 2023
4.

🥰❤️ଦୀପକ୍ ଜ୍ୟୋତି ❤️🥰 ଭାଗ (୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

🥰❤️ଦୀପକ୍ ଜ୍ୟୋତି ❤️🥰 ଭାଗ (୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

🥰❤️ଦୀପକ୍ ଜ୍ୟୋତି❤️🥰 ଭାଗ (୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

🥰❤️ ଦୀପକ୍ ଜ୍ୟୋତି ❤️🥰ଭାଗ(୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

🥰❤️ଦୀପକ୍ ଜ୍ୟୋତି ❤️🥰 ଭାଗ (୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

🥰❤️ ଦୀପକ୍ ଜ୍ୟୋତି ❤️🥰 ଭାଗ (୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

🥰❤️ ଦୀପକ୍ ଜ୍ୟୋତି ❤️🥰 ଭାଗ (୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

🥰❤️ଦୀପକ୍ ଜ୍ୟୋତି ❤️🥰 ଭାଗ (୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

🥰❤️ଦୀପକ୍ ଜ୍ୟୋତି ❤️🥰 ଭାଗ (୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

🥰❤️ ଦୀପକ୍ ଜ୍ୟୋତି ❤️🥰 ଭାଗ(୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

🥰❤️ଦୀପକ୍ ଜ୍ୟୋତି ❤️🥰 ଭାଗ (୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

🥰❤️ଦୀପକ୍ ଜ୍ୟୋତି ❤️🥰 ଭାଗ (୧୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

🥰❤️ଦୀପକ୍ ଜ୍ୟୋତି ❤️🥰 ଭାଗ (୧୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

🥰❤️ଦୀପକ୍ ଜ୍ୟୋତି ❤️🥰 ଭାଗ (୧୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

🥰❤️ଦୀପକ୍ ଜ୍ୟୋତି ❤️🥰 ଭାଗ (୧୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

🥰❤️ଦୀପକ୍ ଜ୍ୟୋତି ❤️🥰 ଭାଗ (୧୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

🥰❤️ଦୀପକ୍ ଜ୍ୟୋତି ❤️🥰ଭାଗ (୨୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked