pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
କଲେଜ ଦିନ: କିଛି ରାଗ କିଛି ପ୍ରେମ
କଲେଜ ଦିନ: କିଛି ରାଗ କିଛି ପ୍ରେମ

କଲେଜ ଦିନ: କିଛି ରାଗ କିଛି ପ୍ରେମ

ଡାଇରୀ??????କଣ ଏହି ଡାଇରୀ????? କାହା ପାଇଁ ତ ଉପହାର  ବସ୍ତୁ ଟିଏ ତ କାହା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ନୀର ସଂପ୍ରକ ଗଢି ତୋଲୁଥିବା ଅକୁହା ମନର କଥା ଆଉ ସ୍ମୁତି ର ଭେଟି ଏହି ଡାଇରୀ।କେତେ ଲୁହ ଧାର ,କେତେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ କେତେ ମିଠା ପିରତି ର ...

4.7
(413)
36 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
27476+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

କଲେଜ ଦିନ- କିଛି ରାଗ କିଛି ପ୍ରେମ: ଭାଗ-୧(ନୁଆ ରାସ୍ତା)

3K+ 4.4 3 ମିନିଟ୍
05 ଡିସେମ୍ବର 2020
2.

କଲେଜ ଦିନ - କିଛି ରାଗ କିଛି ପ୍ରେମ: ଭାଗ-୨(ବିଚ୍ଛେଦ)

2K+ 4.5 2 ମିନିଟ୍
06 ଡିସେମ୍ବର 2020
3.

କଲେଜ ଦିନ - କିଛି ରାଗ କିଛି ପ୍ରେମ: ଭାଗ-୩(ପ୍ରଥମ ଦିନ କଲେଜ ସହ କିଛି ଭାବନା)

2K+ 4.7 2 ମିନିଟ୍
07 ଡିସେମ୍ବର 2020
4.

କଲେଜ ଦିନ - କିଛି ରାଗ କିଛି ପ୍ରେମ: ଭାଗ-୪(ନିଷ୍ପତ୍ତି)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

କଲେଜ ଦିନ - କିଛି ରାଗ କିଛି ପ୍ରେମ : ଭାଗ-୫(ଅଜଣା ମଣିଷ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

କଲେଜ ଦିନ - କିଛି ରାଗ କିଛି ପ୍ରେମ : ଭାଗ-୬(ସ୍ବପ୍ନ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

କଲେଜ ଦିନ- କିଛି ରାଗ କିଛି ପ୍ରେମ : ଭାଗ -୭(ବନ୍ଧୁ ର ସଂପ୍ରକ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

କଲେଜ ଦିନ - କିଛି ରାଗ କିଛି ପ୍ରେମ: ଭାଗ-୮(ନୂଆ ମଣିଷ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

କଲେଜ ଦିନ : କିଛି ରାଗ କିଛି ପ୍ରେମ : ଭାଗ-୯(କ୍ଲାସ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

କଲେଜ ଦିନ : କିଛି ରାଗ କିଛି ପ୍ରେମ - ଭାଗ-୧୦(ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ର ପ୍ରଥମ ଛୁଆଁ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

କଲେଜ ଦିନ- କିଛି ରାଗ କିଛି ପ୍ରେମ : ଭାଗ -୧୧(ପ୍ରଥମ କଥା)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

କଲେଜ ଦିନ- କିଛି ରାଗ କିଛି ପ୍ରେମ : ଭାଗ-୧୨(ପ୍ରେମ ର ରଙ୍ଗ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

କଲେଜ ଦିନ- କିଛି ରାଗ କିଛି ପ୍ରେମ : ଭାଗ-୧୩(ସରପ୍ରାଇଯ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

କଲେଜ ଦିନ- କିଛି ରାଗ କିଛି ପ୍ରେମ: ଭାଗ-୧୪ ((ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

କଲେଜ ଦିନ- କିଛି ରାଗ କିଛି ପ୍ରେମ : ଭାଗ-୧୫(ଅନ୍ତିମ ଭାଗ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked