pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ଛବି ଦେଖି ସୃଷ୍ଟିସମ୍ଭାର

ଛବି ଦେଖି ସୃଷ୍ଟିସମ୍ଭାର

ଧାରାବାହିକଶିକ୍ଷଣୀୟ
Premalata Sahu
4.8
969 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 736 ରିଭିୟୁ
12790
1 ଘଣ୍ଟା
46 ଭାଗ
ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଥିବା ଛବିକୁ ଦେଖି କାହାଣୀ ଓ କବିତାର ମାଳାଟିଏ
12790
1 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଥିବା ଛବିକୁ ଦେଖି କାହାଣୀ ଓ କବିତାର ମାଳାଟିଏ

ଅଧ୍ୟାୟ

6
"ଗୋଲାପ ସୁନ୍ଦରୀ ହସ"
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
କପାଳ ଲିଖନ
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ରସିକିଆ ହେଡମାଷ୍ଟର
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ମା' ମୋତେ ଡାକୁଛି
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
"ପୁଣି ଆର ଜନ୍ମକୁ"
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
"କନ୍ୟାଟିଏ ମୁଁ କନ୍ୟାଟିଏ"
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
"ମାୟା"
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
"ନିଶଦ୍ଦ ଦୁନିଆଁ"
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
"ଶୁଖା ପତର"
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
'"ମୁଁ' ବି ଖୋଜେ ନୂତନ ଆଲୋକ"
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ