pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା
ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା

ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଙ୍କ ଆଗମନ କୁ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଇ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ସକାଳ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଥାଏ । ତେଣୁ ସବୁଦିନ ପୂର୍ବ ଆକାଶ ରେ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ନିଜର ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ...

56 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
2020+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା

319 5 5 ମିନିଟ୍
27 ନଭେମ୍ବର 2022
2.

ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା

219 5 5 ମିନିଟ୍
28 ନଭେମ୍ବର 2022
3.

ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା

200 5 6 ମିନିଟ୍
29 ନଭେମ୍ବର 2022
4.

ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked