pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଚନ୍ଦ୍ରମହଲ - ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ
ଚନ୍ଦ୍ରମହଲ - ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ

ଚନ୍ଦ୍ରମହଲ - ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ

ବୀରଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ସୀମାନ୍ତରେ ବହି ଯାଇଛି ନଦୀଟିଏ ଓ ସେହି ନଦୀଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧକିଲୋଟିର ଦୂରରେ ବିସ୍ତୃତ ସବୁଜିମା ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମହଲର ଅବସ୍ଥିତି । ଧବଳ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ ଏହି ଦ୍ବିତଳ ପ୍ରାସାଦର ରଙ୍ଗ ସମୟ ସାଥିରେ ଧିରେ ଧିରେ ଫିକା ...

4.7
(328)
1 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
15070+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଚନ୍ଦ୍ରମହଲ - ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ(୧)

1K+ 4.5 6 ମିନିଟ୍
15 ଜୁଲାଇ 2021
2.

ଚନ୍ଦ୍ରମହଲ- ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ (୨)

1K+ 4.7 6 ମିନିଟ୍
19 ଜୁଲାଇ 2021
3.

ଚନ୍ଦ୍ରମହଲ- ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ(୩)

1K+ 4.7 6 ମିନିଟ୍
25 ଜୁଲାଇ 2021
4.

ଚନ୍ଦ୍ରମହଲ - ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ (୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଚନ୍ଦ୍ରମହଲ - ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ (୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଚନ୍ଦ୍ରମହଲ - ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ (୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଚନ୍ଦ୍ରମହଲ - ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ (୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଚନ୍ଦ୍ରମହଲ - ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ (୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଚନ୍ଦ୍ରମହଲର - ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ(୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଚନ୍ଦ୍ରମହଲ - ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ (୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଚନ୍ଦ୍ରମହଲ - ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ (ଅନ୍ତ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked