ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି।

ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି।

ସାମାଜିକପ୍ରେମ
ଅଭିଷେକ ପଣ୍ଡା
4.8
4414 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 767 ରିଭିୟୁ
578389
4 ଘଣ୍ଟା
84 ଭାଗ
ସେଦିନ ଥାଏ,ଡିସେମ୍ବର ୨ ତାରିଖ।ବିକାଶ ଆଉ ଲିନା ର ରିସପ୍ସନ।ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ ହୋଇ ଥାଏ।ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ରେ ବିକାଶ ର ଘର , ସତେ କି ଏକ ରାଜ ନଅର ପରି ଦିଶୁଥିଲା।ସବୁଆଡେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଆଲୋକ ର ତୋରଣ ମାନ,ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା କୁ ଆହୁରି ...
578389
4 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ସେଦିନ ଥାଏ,ଡିସେମ୍ବର ୨ ତାରିଖ।ବିକାଶ ଆଉ ଲିନା ର ରିସପ୍ସନ।ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ ହୋଇ ଥାଏ।ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ରେ ବିକାଶ ର ଘର , ସତେ କି ଏକ ରାଜ ନଅର ପରି ଦିଶୁଥିଲା।ସବୁଆଡେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଆଲୋକ ର ତୋରଣ ମାନ,ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା କୁ ଆହୁରି ...

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ଭାଗ - ୬
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
7
ଭାଗ -୭
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
8
ଭାଗ -୮
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
9
ଭାଗ -୯
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
10
ଭାଗ -୧୦
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
11
ଭାଗ-୧୧
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
12
ଭାଗ -୧୨
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
13
ଭାଗ -୧୩
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
14
ଭାଗ -୧୪
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
15
ଭାଗ -୧୫
ଏହି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିଅମ୍ ରେ ସାମିଲ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।