pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ବୁଢ଼ୀ ଗାଈ
ବୁଢ଼ୀ ଗାଈ

ଦୀର୍ଘ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପରିବାର ର ସଦସ୍ୟ ପାଲଟି ଥିବା ବୁଢ଼ୀ ଗାଈ କାହାଣୀ କହିବ ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ର |ଯିଏ ଉଭୟ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସୁଖ ର ଦିନ ଦେଖିଛି ସେଇ ପରିବାର ସହ |

4.8
(287)
3 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
20357+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ବୁଢ଼ୀ ଗାଈ

2K+ 4.8 5 ମିନିଟ୍
21 ଜାନୁୟାରୀ 2022
2.

ବୁଢ଼ୀ ଗାଈ (ଭାଗ -2)

1K+ 4.6 5 ମିନିଟ୍
21 ଜାନୁୟାରୀ 2022
3.

ବୁଢ଼ୀ ଗାଈ (ଭାଗ -3)

1K+ 4.8 5 ମିନିଟ୍
21 ଜାନୁୟାରୀ 2022
4.

ବୁଢ଼ୀ ଗାଈ (ଭାଗ -4)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ବୁଢ଼ୀ ଗାଈ (ଭାଗ -5)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ବୁଢ଼ୀ ଗାଈ (ଭାଗ -6)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ବୁଢ଼ୀ ଗାଈ( ଭାଗ -7)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ବୁଢ଼ୀ ଗାଈ (ଭାଗ -8)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ବୁଢ଼ୀ ଗାଈ (ଭାଗ -9)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ବୁଢ଼ୀ ଗାଈ (ଭାଗ -10)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ବୁଢ଼ୀ ଗାଈ (ଭାଗ -11)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ବୁଢ଼ୀ ଗାଈ (ଭାଗ -12)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ବୁଢ଼ୀ ଗାଈ (ଭାଗ -13)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ବୁଢ଼ୀ ଗାଈ( ଭାଗ -14)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ବୁଢ଼ୀ ଗାଈ (ଭାଗ -15)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked