pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ବୁଢୀ       10 ଜୁଲାଇ 2023
ବୁଢୀ       10 ଜୁଲାଇ 2023

ବୁଢୀ 10 ଜୁଲାଇ 2023

କାହାଣୀ ଓ କବିତା ତ ଅନେକ ଲେଖିଛି । ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ବି ପାଇଛି । ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ମୋ କଲମ ଚାଲିଛି ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଗତିରେ । ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ମୋର ଏହି ନିଜସ୍ୱ ଜୀବନ କାହାଣୀ କୁ ବି ଆପଣାଇ ନେଇ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ...

4.9
(2.5K)
5 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
56356+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ବୁଢୀ 10 ଜୁଲାଇ 2023

1K+ 4.9 3 ମିନିଟ୍
10 ଜୁଲାଇ 2023
2.

ବୁଢ଼ୀ 11 ଜୁଲାଇ 2023

885 4.9 3 ମିନିଟ୍
11 ଜୁଲାଇ 2023
3.

ବୁଢ଼ୀ 12 ଜୁଲାଇ 2023

824 4.9 3 ମିନିଟ୍
12 ଜୁଲାଇ 2023
4.

13 ଜୁଲାଇ 2023

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ବୁଢ଼ୀ 14 ଜୁଲାଇ 2023

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ବୁଢ଼ୀ 15 ଜୁଲାଇ 2023

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ବୁଢ଼ୀ 16 ଜୁଲାଇ 2023

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ବୁଢ଼ୀ 18 ଜୁଲାଇ 2023

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ବୁଢ଼ୀ 19 ଜୁଲାଇ 2023

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ବୁଢ଼ୀ 22 ଜୁଲାଇ 2023

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ବୁଢ଼ୀ 22 ଜୁଲାଇ 2023

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ବୁଢ଼ୀ 23 ଜୁଲାଇ 2023

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ବୁଢ଼ୀ 25 ଜୁଲାଇ 2023

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ବୁଢ଼ୀ 27 ଜୁଲାଇ 2023

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ବୁଢ଼ୀ 29 ଜୁଲାଇ 2023

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked