pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ବୁବୁଲି ..........
ବୁବୁଲି ..........

ବୁବୁଲି ..........

ପାରିବାରିକ

ଧାରାବାହିକ

ନାରୀ

ସେଦିନ ଥିଲା 1997  ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ 17ତାରିଖ ,ବର୍ଷାରାଣୀର ନିଧୁମ  ବର୍ଷା କିନ୍ତୁ ଅଟକାଇ ନଥିଲା ମଞ୍ଜୁ ଦେବୀଙ୍କ ଖୁସି କୁ କାରଣ ସେଦିନ ଭୂମିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାକଂ ସ୍ନେହ ର ବୁବୁଲି। ତାର ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ମୁହଁଟି ଦେଖି ତାର ଜେଜେ ମା ... ...

4.8
(914+)
2 ঘণ্টা
ପଢିବା ସମୟ
56.6K+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତିସେଦିନ ଥିଲା 1997  ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ 17ତାରିଖ ,ବର୍ଷାରାଣୀର ନିଧୁମ  ବର୍ଷା କିନ୍ତୁ ଅଟକାଇ ନଥିଲା ମଞ୍ଜୁ ଦେବୀଙ୍କ ଖୁସି କୁ କାରଣ ସେଦିନ ଭୂମିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାକଂ ସ୍ନେହ ର ...

4.8
(914+)
2 ঘণ্টা
ପଢିବା ସମୟ
56.6K+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି

ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1

ବୁବୁଲି ..........

4.6 3 মিনিট
10 ফেব্রুয়ারি 2021
2

ବୁବୁଲି...... ଭାଗ( 2)

4.6 2 মিনিট
13 ফেব্রুয়ারি 2021
3

ବୁବୁଲି......... ଭାଗ(3)

4.7 2 মিনিট
27 ফেব্রুয়ারি 2021
4

ବୁବୁଲି ........ଭାଗ (4)

4.8 2 মিনিট
10 মার্চ 2021
5

ବୁବୁଲି .....ଭାଗ (5)

4.7 3 মিনিট
11 মার্চ 2021
6

ବୁବୁଲି ..........ଭାଗ (6)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7

ବୁବୁଲି ..........ଭାଗ(7)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8

ବୁବୁଲି .........ଭାଗ(8)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9

ବୁବୁଲି......... ଭାଗ (9)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10

ବୁବୁଲି ........ଭାଗ (10)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11

ବୁବୁଲି .........ଭାଗ (11)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12

ବୁବୁଲି .........ଭାଗ (12)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13

ବୁବୁଲି ............ଭାଗ(13)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14

ବୁବୁଲି ........ଭାଗ(14)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15

ବୁବୁଲି ......ଭାଗ (15)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ