pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ବୋଲୋ ରାଧେ ରାଧେ
ବୋଲୋ ରାଧେ ରାଧେ

ଏହା ଲୀଳାମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ l ଆଶା ଏହାକୁ ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ହୃଦୟରୁ ବୋଲୋ ରାଧେ ରାଧେ ଥରୁଟିଏ କହିବେ l " ବୋଲୋ ରାଧେ ରାଧେ "

4.8
(72)
23 मिनट
ପଢିବା ସମୟ
1966+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ନାରୀର ଅପମାନ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ?

394 5 2 मिनट
19 दिसम्बर 2020
2.

ଭୃଗୁ ଋଷି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ କାହିଁକି?

220 5 2 मिनट
20 दिसम्बर 2020
3.

ଭୃଗୁଋଷି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ କାହିଁକି ? ଭାଗ :- ୨

177 5 1 मिनट
26 दिसम्बर 2020
4.

ଭକ୍ତ ଭାବ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ରାକ୍ଷ୍ୟାସ ମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର କାରଣ କଣ?

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର କାରଣ ( ଭାଗ -୨ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

କ୍ଷଣଟିଏ ବା ଯୁଗଟିଏ !!

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଶେଷ ଶିକ୍ଷା??

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ସତ୍ୟର ଚି଼ହ୍ନଟ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ବାପା, ମାଆଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା !!

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ବଂଶୀକୁ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଦେଇଥିଲେ?

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ବଂଶୀକୁ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଦେଇଥିଲେ -୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ନନ୍ଦନାର - ଜଣେ ଶିବ ଭକ୍ତର କଥା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଟଙ୍କାର ଗର୍ବ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଭାବ !!

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ପାରିବାରିକ ଗାଥା !!!

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ରାବଣର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ଭଗବାନ ଗାଥା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖାଇଲା ଚଢେଇ ଟିଏ !

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked