pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ     ଭାଗ-୧
ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ     ଭାଗ-୧

ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୧

ସବୁଦିନ ସମାନ ଯାଏ ନାହିଁ। ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଶା ନେଇ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ଆସନ୍ତାକାଲିର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରାତି ପୁହାଇ ଦିଏ।          ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ମଣିଷ ମନରେ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରେରଣା ଭରିଦିଏ, ...

4.9
(1.4K)
1 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
88.5K+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୧

3K+ 4.9 2 ମିନିଟ୍
26 ମେ 2021
2.

ବୋହୁ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୨

3K+ 4.8 3 ମିନିଟ୍
27 ମେ 2021
3.

ବୋହୁ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୩

2K+ 4.9 1 ମିନିଟ
28 ମେ 2021
4.

ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୪

2K+ 4.8 2 ମିନିଟ୍
29 ମେ 2021
5.

ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୬

2K+ 4.9 2 ମିନିଟ୍
03 ଜୁନ 2021
6.

ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୧୦💖💗❤💕

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୧୧❤💗💕

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ - ୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14.

ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15.

ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ -୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ