pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ     ଭାଗ-୧
ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ     ଭାଗ-୧

ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୧

ସବୁଦିନ ସମାନ ଯାଏ ନାହିଁ। ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଶା ନେଇ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ଆସନ୍ତାକାଲିର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରାତି ପୁହାଇ ଦିଏ।          ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ମଣିଷ ମନରେ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରେରଣା ଭରିଦିଏ, ...

4.9
(1.4K)
1 ঘণ্টা
ପଢିବା ସମୟ
94999+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୧

4K+ 4.9 2 মিনিট
26 মে 2021
2.

ବୋହୁ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୨

3K+ 4.8 3 মিনিট
27 মে 2021
3.

ବୋହୁ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୩

3K+ 4.9 1 মিনিট
28 মে 2021
4.

ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୧୦💖💗❤💕

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୧୧❤💗💕

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ - ୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ -୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୧୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ -୧୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ-୧୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ -୧୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ବୋହୂ ଆମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗ -୨୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked