pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ବିରହର ଅନ୍ତ ଓ ଆରମ୍ଭ।
ବିରହର ଅନ୍ତ ଓ ଆରମ୍ଭ।

ବିରହର ଅନ୍ତ ଓ ଆରମ୍ଭ।

ସାଂସାରିକ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଲେଖା, "ବିରହ ର ଅନ୍ତ ଓ ଆରମ୍ଭ" । କିଛି ଅଧିକ ନ ବୁଝେଇ ଚାଲ କାହାଣୀ କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ, କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଧିରେ ଧୀରେ ଜାଣି ପାରିବେ। ବିଶାଳ ବଡ଼ ଗାଁ । ଗାଁ ଟି ...

4.9
(208)
50 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
9936+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ବିରହର ଅନ୍ତ ଓ ଆରମ୍ଭ।

1K+ 4.9 2 ମିନିଟ୍
14 ଅଗଷ୍ଟ 2021
2.

ବିରହର ଅନ୍ତ ଓ ଆରମ୍ଭ।

817 5 3 ମିନିଟ୍
14 ଅଗଷ୍ଟ 2021
3.

ବିରହର ଅନ୍ତ ଓ ଆରମ୍ଭ।

733 5 2 ମିନିଟ୍
16 ଅଗଷ୍ଟ 2021
4.

ବିରହର ଅନ୍ତ ଓ ଆରମ୍ଭ।

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ବିରହର ଅନ୍ତ ଓ ଆରମ୍ଭ।

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ବିରହର ଅନ୍ତ ଓ ଆରମ୍ଭ।

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ବିରହର ଅନ୍ତ ଓ ଆରମ୍ଭ।

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ବିରହର ଅନ୍ତ ଓ ଆରମ୍ଭ।

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ବିରହର ଅନ୍ତ ଓ ଆରମ୍ଭ।

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ବିରହର ଅନ୍ତ ଓ ଆରମ୍ଭ।

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ବିରହର ଅନ୍ତ ଓ ଆରମ୍ଭ।

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ବିରହର ଅନ୍ତ ଓ ଆରମ୍ଭ।

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ବିରହର ଅନ୍ତ ଓ ଆରମ୍ଭ।

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ବିରହର ଅନ୍ତ ଓ ଆରମ୍ଭ।

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ବିରହର ଅନ୍ତ ଓ ଆରମ୍ଭ।

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ବିରହର ଅନ୍ତ ଓ ଆରମ୍ଭ।

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ବିରହର ଅନ୍ତ ଓ ଆରମ୍ଭ।

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ବିରହର ଅନ୍ତ ଓ ଆରମ୍ଭ।

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ବିରହର ଅନ୍ତ ଓ ଆରମ୍ଭ ।

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ବିରହର ଅନ୍ତ ଓ ଆରମ୍ଭ।

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked