pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ବିକ୍ରମ ବେତାଳ
ବିକ୍ରମ ବେତାଳ

ବିକ୍ରମ ବେତାଳ

ଧାରାବାହିକ
ଶିକ୍ଷଣୀୟ

ବିକ୍ରମ ବେତାଳ କାହାଣୀ କାହାକୁ ବା ଭଲ ନ ଲାଗେ । ଛୋଟ ବେଳେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ କାହାଣୀ ଥିଲା ବିକ୍ରମ ବେତାଳ କାହାଣୀ। ସମସ୍ତ ଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ବିକ୍ରମ ବେତାଳ କାହାଣୀ କୁ ପହଞ୍ଚେଇବାର ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ 😊

4.7
(64)
56 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
1761+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ବିକ୍ରମ ବେତାଳ

338 4.6 6 ମିନିଟ୍
28 ଅଗଷ୍ଟ 2022
2.

ବିକ୍ରମ ବେତାଳ

223 4.8 4 ମିନିଟ୍
28 ଅଗଷ୍ଟ 2022
3.

କାହାର ପତ୍ନୀ

188 4.8 6 ମିନିଟ୍
28 ଅଗଷ୍ଟ 2022
4.

"କିଏ ସମ୍ମାନ ର ଯୋଗ୍ୟ .."

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ବିକ୍ରମ ବେତାଳ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ବିକ୍ରମ ବେତାଳ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଦୋଷୀ କିଏ ?

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

"ଅଦ୍ଭୁତ ଅସ୍ତ୍ର "

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

"ଅଧିକାର "

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

"ପ୍ପ୍ରକୃତ ସ୍ବାମୀ କିଏ "

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

"ଉପଯୁକ୍ତ ବର "

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

"ପିଣ୍ଡ ଦାନ"

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked