pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ବିଜୁଳି
ବିଜୁଳି

ବିଜୁଳି!!!! ଜଣେ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ଏକ ଚାଉଳ ଗଢା ଝିଅଟି । ସମାଜରେ ଥିବା ଝିଅ ଆଉ ପୁଅର ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ସେ ଜୀବନର ଶେଷ ପଯ୍ୟନ୍ତ ସଘର୍ଷଃର ସହ ଚାଲିବା ସହ କେମିତି ତାର ଆଖିରେ ବୋହି ଚାଲୁଥିବା ଅଭଙ୍ଗା ଲୁହକୁ ଝରିବାକୁ ଦେଇପାରେ ...

4.8
(1.3K)
2 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
69243+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ବିଜୁଳି : ଭାଗ-୧(ବିଜୁଳିର ଆଗମନ)

4K+ 4.7 4 ମିନିଟ୍
05 ଜୁନ 2021
2.

ବିଜୁଳି : ଭାଗ-୨(ହରିବାବୁ)

3K+ 4.8 2 ମିନିଟ୍
06 ଜୁନ 2021
3.

ବିଜୁଳି : ଭାଗ-୩(ଲତାଙ୍କ ଗାଳି)

3K+ 4.8 2 ମିନିଟ୍
07 ଜୁନ 2021
4.

ବିଜୁଳି : ଭାଗ-୪(ବାପାର ସ୍ନେହ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ବିଜୁଳି : ଭାଗ-୫(ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଇସ୍କୁଲ ବିଜୁଳିକୁ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ବିଜୁଳି : ଭାଗ-୬(ଇସ୍କୁଲ୍ ର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସହ ମାଆର ଗାଳି)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ବିଜୁଳି : ଭାଗ-୭(ବିଜୁଳିର ଲୁହ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ବିଜୁଳି : ଭାଗ-୮(ବିନୋଦ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ବିଜୁଳି : ଭାଗ-୯(ଲତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ସହ ବିଜୁଳିର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ବିଜୁଳି : ଭାଗ -୧୦(ବିଜୁଳିର ନିଷ୍ପତ୍ତି)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ବିଜୁଳି : ଭାଗ -୧୧(ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ବିଜୁଳି : ଭାଗ -୧୨(ବାପ ଝିଅ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ବିଜୁଳି : ଭାଗ -୧୩(ବାପା , ଚାଲି ଆସ ତୁମେ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ବିଜୁଳି : ଭାଗ-୧୪(ଅଧିର ହେଇ ଖୋଜି ଚାଲିଛନ୍ତି)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ବିଜୁଳି: ଭାଗ-୧୫(ବାପାକୁ ପାଇ କରି)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ବିଜୁଳି : ଭାଗ -୧୬(ଅଜଣା ପୁଅ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ବିଜୁଳି : ଭାଗ -୧୭ (ଅଜଣା ପୁଅର ପରିଚୟ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ବିଜୁଳି : ଭାଗ -୧୮ (ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ବିଜୁଳି : ଭାଗ-୧୯(ପସନ୍ଦ କରୁଛି ସେ ତତେ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ବିଜୁଳି : ଭାଗ -୨୦(ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ମୋ ପାଇଁ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked