pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ବିଧବା ବୋହୂ
ବିଧବା ବୋହୂ

ବିଧବା ବୋହୂ

ଧାରାବାହିକ

ଏହି ଧାରାବାହିକଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଜଣେ ନାରୀର ମନ କଥାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ନାରୀ ପ୍ରତି ପରିବାରର ଓ ସମାଜର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ...

4.9
(772)
3 மணி நேரங்கள்
ପଢିବା ସମୟ
45910+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ବିଧବା ବୋହୂ(ଭାଗ-୧)

2K+ 4.8 6 நிமிடங்கள்
27 பிப்ரவரி 2022
2.

ବିଧବା ବୋହୂ(ଭାଗ-୨)

1K+ 4.6 5 நிமிடங்கள்
28 பிப்ரவரி 2022
3.

ବିଧବା ବୋହୂ (ଭାଗ-୩)

1K+ 4.7 6 நிமிடங்கள்
27 மார்ச் 2022
4.

ବିଧବା ବୋହୂ (ଭାଗ-୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ବିଧବା ବୋହୂ (ଭାଗ-୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ବିଧବା ବୋହୂ (ଭାଗ-୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ବିଧବା ବୋହୂ (ଭାଗ-୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ବିଧବା ବୋହୂ (ଭାଗ-୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ବିଧବା ବୋହୂ (ଭାଗ-୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ବିଧବା ବୋହୂ (ଭାଗ-୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ବିଧବା ବୋହୂ (ଭାଗ-୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ବିଧବା ବୋହୂ (ଭାଗ-୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ବିଧବା ବୋହୂ (ଭାଗ-୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ବିଧବା ବୋହୂ (ଭାଗ-୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ବିଧବା ବୋହୂ (ଭାଗ-୧୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ବିଧବା ବୋହୂ (ଭାଗ-୧୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ବିଧବା ବୋହୂ (ଭାଗ-୧୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ବିଧବା ବୋହୂ (ଭାଗ-୧୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ବିଧବା ବୋହୂ (ଭାଗ-୧୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ବିଧବା ବୋହୂ (ଭାଗ-୨୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked