pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଭୂତସଙ୍ଗେ ମିତ ( ଭାଗ ୧ )
ଭୂତସଙ୍ଗେ ମିତ ( ଭାଗ ୧ )

ଭୂତସଙ୍ଗେ ମିତ ( ଭାଗ ୧ )

ଭୁତ କଥା

କିଛି ଲୋକ ଭୂତ,ପ୍ରେତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତି। ସେମିତି କିଛି ବାସ୍ତବ ଓ ଅବାସ୍ତବ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ନେଇ ମୋର ଏଇ କଳ୍ପନା। ରାଧା ମାଉସୀଙ୍କ ଭୂତସଙ୍ଗେ ମିତ।     ନିପଟ ମଫସଲି ଆଉ ...

4.3
(269)
29 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
17542+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଭୂତସଙ୍ଗେ ମିତ ( ଭାଗ ୧ )

2K+ 4.1 3 ମିନିଟ୍
11 ଅଗଷ୍ଟ 2021
2.

ଭୁତସଙ୍ଗେ ମିତ ( ଭାଗ ୨ )

2K+ 4.0 3 ମିନିଟ୍
12 ଅଗଷ୍ଟ 2021
3.

ଭୂତସଙ୍ଗେ ମିତ ( ଭାଗ ୩ )

1K+ 4.0 3 ମିନିଟ୍
14 ଅଗଷ୍ଟ 2021
4.

ଭୂତସଙ୍ଗେ ମିତ ( ଭାଗ ୪ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଭୂତସଙ୍ଗେ ମିତ ( ଭାଗ ୫ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଭୂତସଙ୍ଗେ ମିତ (ଭାଗ ୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଭୂତସଙ୍ଗେ ମିତ ( ଭାଗ ୭ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଭୂତସଙ୍ଗେ ମିତ ( ଭାଗ ୮ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଭୁତସଙ୍ଗେ ମିତ ( ଭାଗ ୯ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଭୁତସଙ୍ଗେ ମିତ( ଭାଗ ୧୦ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଭୁତସଙ୍ଗେ ମିତ ( ଭାଗ ୧୧ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked