pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଭୂତ କୋଠି
ଭୂତ କୋଠି

ଭାଗ-୧ ମୁଁ ବିକ୍ରମ ! ସହରର ଏକ ନାମି ହୋଟେଲ ର ମ୍ୟାନେଜର । ଆମ ହୋଟେଲର ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଏ । କାହିଁକି ନା , ଏଠି କଷ୍ଟମର୍ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେବା ଅତି ସହଜ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ । ତେଣୁ ଆମ ...

4.6
(343)
51 मिनट
ପଢିବା ସମୟ
64209+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଭୁତ କୋଠି

12K+ 4.1 5 मिनट
30 जुलाई 2021
2.

ଭାଗ-୨

9K+ 4.9 5 मिनट
11 अगस्त 2021
3.

ଭାଗ-୩

7K+ 4.8 5 मिनट
12 अगस्त 2021
4.

ଭାଗ-୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଭାଗ-୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଭାଗ-୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଭାଗ-୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଭାଗ-୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଭାଗ-୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଭାଗ-୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked