pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
💀ଭୁତ କାହାଣୀ💀
💀ଭୁତ କାହାଣୀ💀

💀ଭୁତ କାହାଣୀ💀

ଧାରାବାହିକ

ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ

4.5
(263)
20 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
16979+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

💀ଭୁତ କାହାଣୀ💀ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଭାଗ-ଏକ

2K+ 4.5 3 ମିନିଟ୍
29 ମେ 2020
2.

💀ଭୁତ କାହାଣୀ💀ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଭାଗ-ଦୁଇ

1K+ 4.7 2 ମିନିଟ୍
30 ମେ 2020
3.

💀ଭୂତ କହାଣୀ💀ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଭାଗ-ତିନି

1K+ 4.6 2 ମିନିଟ୍
31 ମେ 2020
4.

💀ଭୁତ କାହାଣୀ💀ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସଭାଗ-ଚାରି

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

💀ଭୁତ କାହାଣୀ💀ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଭାଗ-ପାଞ୍ଚ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

💀ଭୁତ କାହାଣୀ💀ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଭାଗ-ଛଅ।

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

💀ଭୁତ କାହାଣୀ💀ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଭାଗ-ସାତ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

💀ଭୂତ କାହାଣୀ💀ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଭାଗ-ଆଠ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

💀ଭୂତ କାହାଣୀ💀ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଭାଗ-ନଅ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

💀ଭୂତ କାହାଣୀ💀ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଭାଗ-ଦଶ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

💀ଭୂତକାହାଣୀ💀ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଭାଗ-ଶେଷ।

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked