pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଭୂଲ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି 🫂
ଭୂଲ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି 🫂

ଭୂଲ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି 🫂

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ । ପୁଣିଥରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ବାଦର କାହାଣୀ ଭେଟି ଦେଉଛି ନୂଆବର୍ଷ ଅବସରରେ । ଆଶା ପୂର୍ବର ସବୁ କାହାଣୀ ପରି ଏଇ କାହାଣୀକୁ ମଧ୍ଯ ଢେରସାରା ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଭଲପାଇବା ଦେବେ । ...

4.9
(1.3K)
6 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
14473+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଭୂଲ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି 🫂

630 4.8 3 ମିନିଟ୍
01 ଜାନୁୟାରୀ 2024
2.

ଭୂଲ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି 🫂 (୨)

387 5 3 ମିନିଟ୍
02 ଜାନୁୟାରୀ 2024
3.

ଭୂଲ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି 🫂 (୩)

346 4.9 3 ମିନିଟ୍
03 ଜାନୁୟାରୀ 2024
4.

ଭୂଲ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି 🫂 (୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଭୂଲ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି 🫂 (୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଭୂଲ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି 🫂 (୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଭୂଲ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି 🫂 (୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଭୂଲ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି 🫂 (୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଭୂଲ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି 🫂 (୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଭୂଲ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି 🫂 (୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଭୂଲ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି 🫂 (୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଭୂଲ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି 🫂 (୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଭୂଲ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି 🫂 (୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଭୂଲ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି 🫂 (୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଭୂଲ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି 🫂 (୧୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଭୂଲ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି 🫂 (୧୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ଭୂଲ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି 🫂 (୧୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ଭୂଲ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି 🫂 (୧୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ଭୂଲ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି 🫂 (୧୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ଭୂଲ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି 🫂 (୨୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked