pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଭିନ୍ନ ଏକ ସାବିତ୍ରୀ
ଭିନ୍ନ ଏକ ସାବିତ୍ରୀ

ଭିନ୍ନ ଏକ ସାବିତ୍ରୀ

ତିନିଦିନ ଧରି ଏ ନିଆଁଲଗା ବର୍ଷାଟା ବି ଛାଡିବାର ନାଁ ଧରୁନି l ସାବି ମାଉସୀ ପାଖରୁ ମାଗି ଆଣିଥିବା ତେଲ ପଳାକ ବି ଆଉ କେତେଦିନ ଧରି ଯିବ.. ! ଡିବିରୀରେ ବି ତେଲ ସରି ସଳିତା ଜଳି ଜଳି ଅଙ୍ଗାର ହେବକି କଣ... ! ହଇଏ.... ଶୁଣୁଛ... !! ...

4.8
(86)
7 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
3377+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଭିନ୍ନ ଏକ ସାବିତ୍ରୀ

1K+ 4.9 3 ମିନିଟ୍
08 ଜାନୁୟାରୀ 2022
2.

ଭିନ୍ନ ଏକ ସାବିତ୍ରୀ ଭାଗ - 2

1K+ 4.9 2 ମିନିଟ୍
09 ଜାନୁୟାରୀ 2022
3.

ଭିନ୍ନ ଏକ ସାବିତ୍ରୀ- ଭାଗ 3

1K+ 4.7 3 ମିନିଟ୍
15 ଜାନୁୟାରୀ 2022