pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା
ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା

ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା

ଧାରାବାହିକ

କଷ୍ଟ ସହି ଜିତିଛନ୍ତି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ।  ଆଉ ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ସେ ସାଜିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା ।

4.8
(5.3K)
7 ଘଣ୍ଟା
ପଢିବା ସମୟ
235952+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା-୧

7K+ 4.6 6 ମିନିଟ୍
22 ଜୁନ 2020
2.

ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା-୨

4K+ 4.8 6 ମିନିଟ୍
24 ଜୁନ 2020
3.

ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା-୩

4K+ 4.7 5 ମିନିଟ୍
26 ଜୁନ 2020
4.

ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା-୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା-୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା-୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା-୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା-୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା-୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା-୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା-୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା-୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା-୧୩

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା-୧୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା-୧୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା-୧୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା-୧୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା-୧୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା-୧୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ଭିନ୍ନ ଏକ ନାୟିକା-୨୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked