pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ଭାବାନ୍ତରେ କର୍ଣ୍ଣ

ଭାବାନ୍ତରେ କର୍ଣ୍ଣ

ପୌରାଣିକ
Ankit madhab Giri
4.5
23 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 8 ରିଭିୟୁ
2944
5 ମିନିଟ୍
1 ଭାଗ
ଭାବାନ୍ତ ରେ କର୍ଣ୍ଣ ଏ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ର ଗାରିମାମୟ ଇତିହାସ ର ପୃଷ୍ଠା ସବୁ କୁ ଅଵଲୋକନ କଲେ ସେଥିରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥାନ ନେଲାଭଳି କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାର ପରିଲିକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ମହାଭାରତ ର ସ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଵ ଅନୁସାରେ , ...
2944
5 ମିନିଟ୍
ଭାଗ
ଭାବାନ୍ତ ରେ କର୍ଣ୍ଣ ଏ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ର ଗାରିମାମୟ ଇତିହାସ ର ପୃଷ୍ଠା ସବୁ କୁ ଅଵଲୋକନ କଲେ ସେଥିରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥାନ ନେଲାଭଳି କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାର ପରିଲିକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ମହାଭାରତ ର ସ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଵ ଅନୁସାରେ , ...

ଅଧ୍ୟାୟ