pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
।। ଭରଜିନ ।।
।। ଭରଜିନ ।।

।। ଭରଜିନ ।।

।ଭରଜିନ।।     【 ଏହି କାହାଣୀ ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ। କାହାଣୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମାଜର ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ। କାହାକୁ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ  କେହି ବି ପାଠକ ଏବଂ ...

4.8
(278)
1 घंटे
ପଢିବା ସମୟ
15535+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

।। ଭରଜିନ ।।

1K+ 4.7 6 मिनट
10 जून 2022
2.

।। ଭରଜିନ ।।

1K+ 4.6 7 मिनट
11 जून 2022
3.

।। ଭରଜିନ।।

1K+ 4.8 8 मिनट
13 जून 2022
4.

।। ଭରଜିନ ।।

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

।। ଭରଜିନ ।।

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

।। ଭରଜିନ ।।

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

।। ଭରଜିନ ।।

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଭରଜିନ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଭରଜିନ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

।। ଭରଜିନ ।।

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked