ହୋମ
ବିଭାଗ ଲେଖନ୍ତୁ
ଭଲ ପାଇ ଭୁଲ ହେଇ ଗଲା

ଭଲ ପାଇ ଭୁଲ ହେଇ ଗଲା

ପ୍ର - ମହାଧାରାବାହିକ୨୩
Mamita Mandal
4.9
818 ରେଟିଙ୍ଗ୍ & 516 ରିଭିୟୁ
16537
2 ଘଣ୍ଟା
72 ଭାଗ
ବାହାଘର କୁ ଆଜି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୁରିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲିପୁ ଙ୍କ ର ଟିକେ ବି ମନେ ନାହିଁ ଜେ ଆଜି ତାଙ୍କର ବିବାହ ର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂରିଲା ବୋଲି। କେମିତି ବା ମନେ ରହିବ ସେ ତୋ ସବୁ ବେଳେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ...
16537
2 ଘଣ୍ଟା
ଭାଗ
ବାହାଘର କୁ ଆଜି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୁରିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲିପୁ ଙ୍କ ର ଟିକେ ବି ମନେ ନାହିଁ ଜେ ଆଜି ତାଙ୍କର ବିବାହ ର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂରିଲା ବୋଲି। କେମିତି ବା ମନେ ରହିବ ସେ ତୋ ସବୁ ବେଳେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ...
ଏହି ଲେଖକଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଧାରାବାହିକ ର ଭାଗ ଆଗୁଆ ପଢନ୍ତୁ

ଅଧ୍ୟାୟ

6
ଭାଗ ୬
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7
ଭାଗ ୭
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8
ଭାଗ ୮
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9
ଭାଗ ୯
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10
ଭାଗ ୧୦
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11
ଭାଗ ୧୧
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12
ଭାଗ ୧୨
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13
ଭାଗ ୧୩
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
14
ଭାଗ ୧୪
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
15
ଭାଗ ୧୫
ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ