pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର
ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର

ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର

ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ ଧାରାବାହିକ କାହାଣୀ। ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ରହି କାହାଣୀ କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ। ମହେଶ ଓ ମାଳତୀ ଏହି କାହାଣୀ ର ନାୟକ ଓ ନାୟିକା। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ହସ ,ଲୁହ, ଘାତ ,ପ୍ରତିଘାତ,ବିଶ୍ୱାସ ଓ ...

4.7
(104)
32 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
10151+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

●ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ◆୧

1K+ 4.3 2 ମିନିଟ୍
30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020
2.

●ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ◆୨

918 4.3 2 ମିନିଟ୍
01 ଅକ୍ଟୋବର 2020
3.

●ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ◆୩

835 5 2 ମିନିଟ୍
04 ଅକ୍ଟୋବର 2020
4.

●ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ◆୪

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

●ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ◆୫

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

●ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ◆୬

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

●ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ◆୭

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

●ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ◆୮

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

●ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ◆୯

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

●ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ◆୧୦

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

●ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ◆୧୧

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

●ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ◆୧୨

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked