pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି
ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି

ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି

ଧାରାବାହିକ
ପୁରାତନ

©✒️ଅନନ୍ତ ମହାରଣା ରୂପା ନଈ ପଠାରେ କାହିଁ କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ମୁଣ୍ଡଟେକି ଆସିଥିଲା ଛୋଟିଆ ଗାଁ ଟିଏ।। ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା କୁସୁମପୁର।। ଗାଁ' ଟିର ନାଁ ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି।। ଗାଁର ...

4.8
(266)
3 ਘੰਟੇ
ପଢିବା ସମୟ
9642+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି (ଭାଗ-୧)

861 4.5 6 ਮਿੰਟ
17 ਮਈ 2021
2.

ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି (ଭାଗ-୨)

509 4.5 6 ਮਿੰਟ
19 ਮਈ 2021
3.

ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି (ଭାଗ-୩)

406 4.8 6 ਮਿੰਟ
22 ਮਈ 2021
4.

ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି (ଭାଗ-୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି (ଭାଗ-୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି (ଭାଗ-୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି (ଭାଗ-୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି (ଭାଗ-୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି(ଭାଗ-୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି(ଭାଗ-୧୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି(ଭାଗ-୧୧)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି (ଭାଗ-୧୨)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି(ଭାଗ-୧୩)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି(ଭାଗ-୧୪)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି(ଭାଗ-୧୫)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି(ଭାଗ-୧୬)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି (ଭାଗ-୧୭)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି(ଭାଗ-୧୮)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି(ଭାଗ-୧୯)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି(ଭାଗ-୨୦)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked