pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
ବର୍ଷା, ବସନ୍ତ ଓ ବୈଶାଖ
 ଅଦିତୀର କାହାଣୀ
ବର୍ଷା, ବସନ୍ତ ଓ ବୈଶାଖ
 ଅଦିତୀର କାହାଣୀ

ବର୍ଷା, ବସନ୍ତ ଓ ବୈଶାଖ ଅଦିତୀର କାହାଣୀ

ବର୍ଷା , ବସନ୍ତ ଓ ବୈଶାଖ :::::::::::::::;;;;;;::::::::::::::::;;;;;::::::::: ପ୍ରଥମ ଭାଗ :                    ରିୟା ବାଲକୋନୀରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ର ଟୋପୋ ଟୋପା ବିନ୍ଦୁ ସହ ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଧୀରେ ...

4.7
(306)
53 মিনিট
ପଢିବା ସମୟ
23.1K+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
ଲାଇବ୍ରେରୀ
ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ବର୍ଷା, ବସନ୍ତ ଓ ବୈଶାଖ -୧ ଅଦିତୀର କାହାଣୀ

2K+ 4.7 3 মিনিট
17 মে 2020
2.

ବର୍ଷା, ବସନ୍ତ ଓ ବୈଶାଖ -୨ ଅଦିତୀର କାହାଣୀ

1K+ 4.8 4 মিনিট
19 মে 2020
3.

ବର୍ଷା, ବସନ୍ତ ଓ ବୈଶାଖ -୩ ଅଦିତୀର କାହାଣୀ

1K+ 4.8 4 মিনিট
23 মে 2020
4.

ବର୍ଷା, ବସନ୍ତ ଓ ବୈଶାଖ:୪ ଅଦିତୀର କାହାଣୀ

1K+ 4.8 4 মিনিট
30 মে 2020
5.

ବର୍ଷା, ବସନ୍ତ ଓ ବୈଶାଖ ୫ ଅଦିତୀର କାହାଣୀ

1K+ 4.6 3 মিনিট
01 জুন 2020
6.

ବର୍ଷା, ବସନ୍ତ ଓ ବୈଶାଖ ୬ ଅଦିତୀର କାହାଣୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
7.

ବର୍ଷା, ବସନ୍ତ ଓ ବୈଶାଖ ୭ ଅଦିତୀର କାହାଣୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
8.

ବର୍ଷା, ବସନ୍ତ ଓ ବୈଶାଖ ୮ ଅଦିତୀର କାହାଣୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
9.

ବର୍ଷା, ବସନ୍ତ ଓ ବୈଶାଖ ୯ ଅଦିତୀର କାହାଣୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
10.

ବର୍ଷା, ବସନ୍ତ ଓ ବୈଶାଖ ୧୦ ଅଦିତୀର କାହାଣୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
11.

ବର୍ଷା, ବସନ୍ତ ଓ ବୈଶାଖ ୧୧ ଅଦିତୀର କାହାଣୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
12.

ବର୍ଷା ବସନ୍ତ ଓ ବୈଶାଖ ୧୨ ଅଦିତୀର କାହାଣୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
13.

ବର୍ଷା, ବସନ୍ତ ଓ ବୈଶାଖ ୧୩ ( ଅନ୍ତିମ ଭାଗ) ଅଦିତୀର କାହାଣୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ