pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ବର୍ଷା, ବସନ୍ତ ଓ ବୈଶାଖ
 ଅଦିତୀର କାହାଣୀ
ବର୍ଷା, ବସନ୍ତ ଓ ବୈଶାଖ
 ଅଦିତୀର କାହାଣୀ

ବର୍ଷା, ବସନ୍ତ ଓ ବୈଶାଖ ଅଦିତୀର କାହାଣୀ

ବର୍ଷା , ବସନ୍ତ ଓ ବୈଶାଖ :::::::::::::::;;;;;;::::::::::::::::;;;;;::::::::: ପ୍ରଥମ ଭାଗ :                    ରିୟା ବାଲକୋନୀରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ର ଟୋପୋ ଟୋପା ବିନ୍ଦୁ ସହ ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଧୀରେ ...

4.7
(312)
53 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
24070+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ବର୍ଷା, ବସନ୍ତ ଓ ବୈଶାଖ -୧ ଅଦିତୀର କାହାଣୀ

2K+ 4.7 3 ମିନିଟ୍
17 ମେ 2020
2.

ବର୍ଷା, ବସନ୍ତ ଓ ବୈଶାଖ -୨ ଅଦିତୀର କାହାଣୀ

2K+ 4.8 4 ମିନିଟ୍
19 ମେ 2020
3.

ବର୍ଷା, ବସନ୍ତ ଓ ବୈଶାଖ -୩ ଅଦିତୀର କାହାଣୀ

1K+ 4.8 4 ମିନିଟ୍
23 ମେ 2020
4.

ବର୍ଷା, ବସନ୍ତ ଓ ବୈଶାଖ:୪ ଅଦିତୀର କାହାଣୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ବର୍ଷା, ବସନ୍ତ ଓ ବୈଶାଖ ୫ ଅଦିତୀର କାହାଣୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ବର୍ଷା, ବସନ୍ତ ଓ ବୈଶାଖ ୬ ଅଦିତୀର କାହାଣୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ବର୍ଷା, ବସନ୍ତ ଓ ବୈଶାଖ ୭ ଅଦିତୀର କାହାଣୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ବର୍ଷା, ବସନ୍ତ ଓ ବୈଶାଖ ୮ ଅଦିତୀର କାହାଣୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ବର୍ଷା, ବସନ୍ତ ଓ ବୈଶାଖ ୯ ଅଦିତୀର କାହାଣୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ବର୍ଷା, ବସନ୍ତ ଓ ବୈଶାଖ ୧୦ ଅଦିତୀର କାହାଣୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ବର୍ଷା, ବସନ୍ତ ଓ ବୈଶାଖ ୧୧ ଅଦିତୀର କାହାଣୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ବର୍ଷା ବସନ୍ତ ଓ ବୈଶାଖ ୧୨ ଅଦିତୀର କାହାଣୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ବର୍ଷା, ବସନ୍ତ ଓ ବୈଶାଖ ୧୩ ( ଅନ୍ତିମ ଭାଗ) ଅଦିତୀର କାହାଣୀ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked