pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ବାରଙ୍ଗନା
ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ
ବାରଙ୍ଗନା
ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ

ପ୍ର - ମହାଧାରାବାହିକ୨୩

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ (ପ୍ରଥମ ଭାଗ) ସେଦିନ ଦିବ୍ୟ ଅଫିସ ରୁ ଡେରି ରେ ଫେରୁଥାଏ , ସମୟ  ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ ଟା ହେବ , ଥକି ଯାଇଥାଏ ସେ,  ରାସ୍ତା କଡ଼ ର ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ ପାଖରେ ନିଜ ବାଇକ୍ କୁ ସାଇଡ କରି ଦୋକାନ ରୁ ଗୋଟେ ...

4.7
(929)
2 ਘੰਟੇ
ପଢିବା ସମୟ
61316+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ

5K+ 4.5 4 ਮਿੰਟ
02 ਅਗਸਤ 2020
2.

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ (ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ)

4K+ 4.8 5 ਮਿੰਟ
04 ਅਗਸਤ 2020
3.

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ (ତୃତୀୟ ଭାଗ)

3K+ 4.7 4 ਮਿੰਟ
08 ਅਗਸਤ 2020
4.

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ( ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ( ପଞ୍ଚମ ଭାଗ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ( ଷଷ୍ଠ ଭାଗ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ( ସପ୍ତମ ଭାଗ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ( ଅଷ୍ଟମ ଭାଗ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ( ନବମ ଭାଗ) ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ( ଦଶମ ଭାଗ) (ଲିପ୍ସା ସହ ଦିବ୍ୟ ର ଦେଖା ହୁଏ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
11.

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ( ଏକାଦଶ ଭାଗ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
12.

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ( ଦ୍ଵାଦଶ ଭାଗ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
13.

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ( ତ୍ରୟୋଦଶ ଭାଗ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
14.

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ( ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭାଗ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
15.

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ( ପଞ୍ଚଦଶ ଭାଗ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
16.

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ( ଷୋଡ଼ଶ ଭାଗ) ( ରହସ୍ୟ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
17.

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ( ସପ୍ତଦଶ ଭାଗ) ( ପ୍ରଶ୍ନ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
18.

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ( ଅଷ୍ଟାଦଶ ଭାଗ) ( କୋର୍ଟ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
19.

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ( ଉନବିଂଶ ଭାଗ) ଆରୋପ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
20.

ବାରଙ୍ଗନା ମୁଁ ପ୍ରେମିକା ନୁହେଁ ( ବିଂଶ ଭାଗ)(ଦ୍ଵନ୍ଦ)

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked