pratilipi-logo ପ୍ରତିଲିପି
ଓଡିଆ
Pratilipi Logo
ବାପା
ବାପା

ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ସୁପରହିରୋ ଅଟନ୍ତି l 'ବାପା' ଶବ୍ଦ ଟି ଦୁଇଟି ମାତ୍ର ଅକ୍ଷର କୁ ନେଇ ଏହା ଗଢ଼ା କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଥିବା ବିଶାଳତା କୁ କେହି ଅନୁଭବ କରି ପାରିବେନି l ବାପା ସନ୍ତାନ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ସବୁ ବିପଦର ...

4.9
(86)
19 ମିନିଟ୍
ପଢିବା ସମୟ
4035+
ଜଣ ଲୋକ ପଢିଛନ୍ତି
library ଲାଇବ୍ରେରୀ
download ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ

Chapters

1.

ବାପା

670 4.9 1 ମିନିଟ
20 ଜୁନ 2022
2.

ବାପା

448 5 1 ମିନିଟ
20 ଜୁନ 2022
3.

ବାପା

415 5 2 ମିନିଟ୍
22 ଜୁନ 2022
4.

ବାପା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
5.

ବାପା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
6.

ବାପା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
7.

ବାପା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
8.

ବାପା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
9.

ବାପା

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked
10.

ବାପା (ଶେଷ ଭାଗ )

ଏହି ଭାଗ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ
locked